For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.10.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.05.1995 Publicarea hot. de acordare (F2) 30.11.1995 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.1995 Eliberarea brevetului (G2) 31.10.1998 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului198
(21)Numarul depozitului94-0355
(22)Data depozitului1994.10.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 28.10.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiANISIMOV Vladimir, MD; ANISIMOV Lev, MD; TOTOK Ruslan, MD; ŞERMAN Valentina, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiANISIMOV Vladimir, MD; ANISIMOV Lev, MD; TOTOK Ruslan, MD; ŞERMAN Valentina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiANISIMOV Vladimir, MD; Anisimov Lev, MD; TOTOK Ruslan, MD; SERMAN Valentina, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv dijital pentru jocuri
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A63F 5/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.05.31
(47)Data eliberării brevetului1995.11.09
 S-a achitat mentinerea pana la data:1994.10.28
 Data decăderii din drepturi1994.10.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din1998.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din1998.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0355