For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.11.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.10.1995 Publicarea hot. de acordare (B1) 29.02.1996 Eliberarea brevetului (C2) 30.04.1996 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 02.11.2000 Valabil până la 30.11.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 28.08.2009 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului309
(21)Numarul depozitului94-0362
(22)Data depozitului1994.11.02
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 02.11.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBUCHER-GUYER AG, MASCHINENFABRIK, CH;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHARTMANN Eduard, CH;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBUCHER-GUYER AG MASCHINENFABRIK, CH;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru fixarea elementului de drenaj în formă de toron în presă pentru eliminarea lichidului din material solid presat
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B30B 9/08 (2006.01);
(19)TaraCH
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.10.31
(47)Data eliberării brevetului1996.02.13
(30)Prioritatea3221/88, 1988.08.30, CH
(74)ReprezentantJENICICOVSCAIA Galina, Str. Miron Costin nr. 15/2, of. 19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.11.02
 Data decăderii din drepturi2000.11.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.02.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4742078/27, 1989.08.29, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0362