For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.12.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.06.1996 Publicarea cererii (A) 31.07.1997 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.1998 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.04.1998 Eliberarea brevetului (C2) 02.12.2003 Valabil până la 30.04.2005 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului765
(21)Numarul depozitului94-0398
(22)Data depozitului1994.12.02
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 02.12.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL FARMACEUTIC ŞTIINŢIFIC ŞI DE PRODUCŢIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMATCOVSCHI Constantin, MD; CALISTRU Zinaida, MD; COJOCARU-TOMA Maria, MD; VÂLCU Silvia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL FARMACEUTIC ŞTIINŢIFIC ŞI DE PRODUCŢIE, MD;
(54)Titlul inventiei Remediu pentru tratamentul hepatitelor
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 36/00 (2006.01); A61P 1/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1996.06.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.07.31
(47)Data eliberării brevetului1998.04.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2003.12.02
 Data decăderii din drepturi2003.12.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2004.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0398