For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.10.1994 Deschiderea fazei naţionale 31.01.1996 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.1996 Eliberarea brevetului (C2) 31.07.1996 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.1996 Valabil până la 31.10.2004 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 30.09.2008 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului373
(21)Numarul depozitului94-0403
(22)Data depozitului1988.09.30
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 30.09.1988
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBUCHER-GUYER AG, MASCHINENFABRIK, CH;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHARTMANN Eduard, CH;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBUCHER-GUYER AG MASCHINENFABRIK, CH;
(54)Titlul inventiei Procedeu de limpezire a lichidului şi instalaţie pentru efectuarea lui
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 2/74 (2006.01);
(19)TaraCH
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.01.31
(47)Data eliberării brevetului1996.06.15
(30)Prioritatea3852/87, 1987.10.02, CH
(74)ReprezentantSOKOLOVA Sofia, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 37, MD-2021, Chiєinгu, Republica Moldova
(85)Data deschiderii fazei nationale1994.10.12
(86)Cerere internationalaPCT/CH1988/000177, 1988.09.30
(87)Publicarea cererii internationaleWO 1989/02708, 1989.04.05
 S-a achitat mentinerea pana la data:1996.09.30
 Data decăderii din drepturi1996.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.10.31
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4614371/13, 1989.06.01, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1829912, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0403