For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.11.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.05.1996 Publicarea cererii (A) 30.09.1998 Publicarea hot. de acordare (F2) 23.11.1998 Valabil până la 31.03.1999 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.1999 Eliberarea brevetului (G2) 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 23.11.2014 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1018
(21)Numarul depozitului95-0003
(22)Data depozitului1994.11.23
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.11.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSPITALUL CLINIC ORĂŞĂNESC DE URGENŢĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGÎNGA Veaceslav, MD; SEVERIN Lucia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSPITALUL CLINIC ORĂŞĂNESC DE URGENŢĂ, MD;
(54)Titlul inventiei Lambou vascularizat
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1996.05.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.09.30
(47)Data eliberării brevetului1999.03.31
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.11.23
 Data decăderii din drepturi1998.11.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0003