For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.12.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.11.1996 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.05.1997 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.1997 Eliberarea brevetului (G2) 26.12.1997 Valabil până la 31.12.1999 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 26.12.2014 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului615
(21)Numarul depozitului95-0038
(22)Data depozitului1994.12.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.12.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; GULEA Aurelian, MD; CODREANU Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de cultivare a Propionibacterium freudenreichii s.s. shermanii
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.11.30
(47)Data eliberării brevetului1997.06.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:1997.12.26
 Data decăderii din drepturi1997.12.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din1999.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din1999.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0038