For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.12.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.05.1995 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.1995 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.1995 Eliberarea brevetului (C2) 05.12.1999 Valabil până la 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 05.12.2009 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului195
(21)Numarul depozitului95-0041
(22)Data depozitului1994.12.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 05.12.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPRISACARI Viorel, MD; SAMUSI Nina, MD; ŢAPCOV Victor, MD; CIAICA Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Complecsuri ale cuprului cu proprietăţi antistafilococice
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/175 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); C01G 3/14 (2006.01); C07F 1/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.05.31
(47)Data eliberării brevetului1995.11.20
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.12.05
 Data decăderii din drepturi1999.12.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2001.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0041