For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.12.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.06.1996 Publicarea cererii (A) 30.11.1996 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.05.1997 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.1997 Eliberarea brevetului (C2) 21.12.1999 Valabil până la 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 21.12.2014 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului598
(21)Numarul depozitului95-0051
(22)Data depozitului1994.12.21
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 21.12.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMOROZ Petru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de corecţie chirurgicală a deformaţiilor în cazul displaziei fizare a colului femural la copii
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/56 (2006.01); A61B 17/58 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1996.06.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.11.30
(47)Data eliberării brevetului1997.06.30
(30)Prioritatea92-012997/14, 1992.12.21, RU
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.12.21
 Data decăderii din drepturi1999.12.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.02.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0051