For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.12.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.05.1996 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.1996 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.1996 Eliberarea brevetului (C2) 21.12.1999 Valabil până la 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 21.12.2014 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului543
(21)Numarul depozitului95-0052
(22)Data depozitului1994.12.21
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 21.02.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMOROZ Petru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de ligamentocapsulotomie selectivă a piciorului strâmb congenital la copii
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/56 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.05.31
(47)Data eliberării brevetului1996.12.31
(30)Prioritatea93025713/14, 1993.04.30, RU
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.12.21
 Data decăderii din drepturi1999.12.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.02.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0052