For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului440
(21)Numarul depozitului95-0057
(22)Data depozitului1994.12.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.12.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCOVENTRY UNIVERSITY, GB; DAN MERRITT, GB;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMERRITT DAN, GB;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCOVENTRY UNIVERSITY, GB; DAN MERRITT, GB;
(54)Titlul inventiei Motor cu ardere internă
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F02B 23/00 (2006.01); F02B 19/00 (2006.01); F02B 25/10 (2006.01); F02B 75/10 (2006.01);
(19)TaraGB
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.02.29
(47)Data eliberării brevetului1996.06.14
(74)ReprezentantSKIDAN Natalia, Str. Andrei Doga 2/1, MD-2024, Chişinau, Republica Moldova
 S-a achitat mentinerea pana la data:2003.12.28
 Data decăderii din drepturi2003.12.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2004.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.04.30
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4203007/06, 1987.08.06, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.2011860, RU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0057