For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.12.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.06.1995 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.1995 Eliberarea brevetului (C2) 31.12.1995 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 29.12.2005 Valabil până la 31.03.2007 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului217
(21)Numarul depozitului95-0067
(22)Data depozitului1994.12.29
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 29.12.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD; COMBINATUL DE TUTUN DIN CHIŞINĂU, MD; INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU TUTUN ŞI PRODUSE DIN TUTUN, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVLAD Pavel, MD; COLŢA Mihai, MD; ARÎCU Aculina, MD; ROTUNDU Filip, MD; PANFIL Gheorghe, MD; IASTREBOVA Anghelina, MD; IAHNO Valentina , MD; DIACONU Marina, MD; MUNTEAN Gheorghe, MD; BOŢAN Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; COMBINATUL DE TUTUN DIN CHIŞINĂU, MD; INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI CONSTRUCŢII TEHNOLOGICE PENTRU TUTUN ŞI PRODUSE DIN TUTUN, MD;
(54)Titlul inventiei Compoziţie pentru aromatizarea tutunului de fumat
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A24B 15/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.06.30
(47)Data eliberării brevetului1995.08.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2005.12.29
 Data decăderii din drepturi2005.12.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.03.31
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.5054653/13, 1992.07.15,
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0067