For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului566
(21)Numarul depozitului95-0080
(22)Data depozitului1994.12.29
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 29.12.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTOPOR Boris, MD; MELNIC Mihail, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de preparare a materialului plastic sclerosuspendator din ţesutul osos
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 35/32 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.06.30
(47)Data eliberării brevetului1997.01.31
(30)Prioritatea93017240/14, 1993.03.31, RU
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.12.29
 Data decăderii din drepturi1999.12.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2001.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0080