For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.12.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.07.1995 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.1995 Eliberarea brevetului (C2) 31.01.1996 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 29.12.2006 Valabil până la 31.03.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 28.12.2009 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului235
(21)Numarul depozitului95-0103
(22)Data depozitului1994.12.29
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 29.12.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCOMBINATUL DE TUTUN DIN CHIŞINĂU, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiIASTREBOVA Anghelina, MD; PANFIL Gheorghe, MD; ROTUNDU Filip, MD; COJOCARU Dumitru, MD; DIACONU Gheorghe, MD; CIUBARA Mircea, MD; VLAD Pavel, MD; COLŢA Mihai, MD; MIRONOV Grigore, MD; BOŢAN Victor, MD; CEBAN Petru, MD; MUNTEAN Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCOMBINATUL DE TUTUN DIN CHIŞINĂU, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Compoziţie pentru aromatizarea tutunului de fumat
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A24B 3/12 (2006.01); A24B 15/30 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.07.31
(47)Data eliberării brevetului1995.11.22
(30)Prioritatea94003616/13, 1994.02.02, RU
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.12.29
 Data decăderii din drepturi2006.12.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0103