For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.12.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.09.1996 Publicarea cererii (A) 19.05.1997 Examinarea preliminară şi de fond 31.05.1999 Publicarea hot. de acordare (B2) 30.11.1999 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.2000 Eliberarea brevetului (C2) 29.12.2003 Valabil până la 31.08.2005 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1236
(21)Numarul depozitului95-0109
(22)Data depozitului1994.12.29
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.05.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCOVENTRY UNIVERSITY, GB; MERRITT Dan, GB;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMERRITT DAN, GB;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCOVENTRY UNIVERSITY, GB; MERRITT Dan, GB;
(54)Titlul inventiei Motor cu ardere internă
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F02B 1/04 (2006.01); F02B 3/06 (2006.01); F02B 19/04 (2006.01); F02B 33/14 (2006.01); F02B 75/02 (2006.01);
(19)TaraGB
(41)Data publicarii cererii1996.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.05.31
(47)Data eliberării brevetului2000.10.31
(30)Prioritatea8927617.4, 1989.12.06, GB; 9002177.5, 1990.01.31, GB; 9002871.3, 1990.02.08, GB
(74)ReprezentantSKIDAN Natalia, Str. Andrei Doga 2/1, MD-2024, Chişinau, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondSCOROGONOV Anatol
 S-a achitat mentinerea pana la data:2003.12.29
 Data decăderii din drepturi2003.12.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2004.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0109