For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1236
(21)Numarul depozitului95-0109
(22)Data depozitului1994.12.29
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.05.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCOVENTRY UNIVERSITY, GB; MERRITT Dan, GB;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMERRITT DAN, GB;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCOVENTRY UNIVERSITY, GB; MERRITT Dan, GB;
(54)Titlul inventiei Motor cu ardere internă
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F02B 1/04 (2006.01); F02B 3/06 (2006.01); F02B 19/04 (2006.01); F02B 33/14 (2006.01); F02B 75/02 (2006.01);
(19)TaraGB
(41)Data publicarii cererii1996.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.05.31
(47)Data eliberării brevetului2000.10.31
(30)Prioritatea8927617.4, 1989.12.06, GB; 9002177.5, 1990.01.31, GB; 9002871.3, 1990.02.08, GB
(74)ReprezentantSKIDAN Natalia, Str. Andrei Doga 2/1, MD-2024, Chişinau, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondSCOROGONOV Anatol
 S-a achitat mentinerea pana la data:2003.12.29
 Data decăderii din drepturi2003.12.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2004.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0109