For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.01.1995 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.07.1995 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.1995 Eliberarea brevetului (G2) 31.01.1996 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 20.01.1998 Valabil până la 31.12.1999 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului237
(21)Numarul depozitului95-0176
(22)Data depozitului1995.01.20
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 20.01.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "MEDIFARM-DIUG", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDIUG Eugen, MD; DIUG Valentina, MD; TRIGUBENCO Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "MEDIFARM-DIUG", MD;
(54)Titlul inventiei Hidrogel pentru maturarea colului uterin "Enzaprogel"
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/557 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.07.31
(47)Data eliberării brevetului1995.12.22
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.01.20
 Data decăderii din drepturi1998.01.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din1999.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din1999.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0176