For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.02.1995 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.08.1996 Publicarea cererii (A) 30.06.1999 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.12.1999 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 10.04.2000 Examinarea preliminară şi de fond 31.05.2000 Eliberarea brevetului (C2) 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 16.02.2015 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1259
(21)Numarul depozitului95-0177
(22)Data depozitului1995.02.16
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 16.02.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOLOGA Mircea, MD; COJUHARI Ivan, MD; MALAHOV Alexandr, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Sistem de răcire a transformatorului de forţă
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01F 27/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1996.08.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.06.30
(47)Data eliberării brevetului2000.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.02.16
 Data decăderii din drepturi1999.02.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0177