For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.03.1995 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.09.1996 Publicarea cererii (A) 28.02.1997 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.08.1997 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.1998 Eliberarea brevetului (C2) 06.03.2000 Valabil până la 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 06.03.2015 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului675
(21)Numarul depozitului95-0179
(22)Data depozitului1995.03.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 06.03.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPRISACARI Viorel, MD; SAMUSI Nina, MD; ŢAPCOV Victor, MD; CIAICA Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Complecşi ai cobaltului cu acţiune antimicrobiană şi procedeu de obţinere a lor
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/15 (2006.01); A61K 31/295 (2006.01); A61K 31/345 (2006.01); A61K 31/44 (2006.01); A61K 31/555 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1996.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.02.28
(47)Data eliberării brevetului1997.11.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.03.06
 Data decăderii din drepturi2000.03.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2001.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0179