For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 09.12.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.09.1995 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.1996 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.04.1996 Eliberarea brevetului (G2) 09.12.2005 Valabil până la 31.03.2007 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului283
(21)Numarul depozitului95-0205
(22)Data depozitului1994.12.09
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 09.12.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiFIRMA ŞTIINŢIFICĂ-COOPERATISTĂ DE PRODUCŢIE "DESIGN BIROU", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNICOLAEV Diana, MD; ANCUDINOVA Galina, MD; DOBOŞ Nadejda, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiFIRMA ŞTIINŢIFICĂ-COOPERATISTĂ DE PRODUCŢIE "DESIGN-BIROU", MD;
(54)Titlul inventiei Compoziţie de ingrediente pentru balsamul tonifiant "Legenda"
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.09.30
(47)Data eliberării brevetului1996.04.01
 S-a achitat mentinerea pana la data:2005.12.09
 Data decăderii din drepturi2005.12.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0205