For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului262
(21)Numarul depozitului95-0207
(22)Data depozitului1995.01.09
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 09.01.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLITINSCHII Grigore , MD; RUDENCO Valerii, MD; BOLOGA Mircea, MD; MOŞNEAGA Timofei, MD; GHERMAN Diomid, MD; GROSU Cornelia , MD; ŞEPETA Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru reflexoterapie cu aeroioni
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61H 39/00 (2006.01); A61N 1/44 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.08.31
(47)Data eliberării brevetului1996.09.11
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.01.09
 Data decăderii din drepturi1999.01.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2001.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4305419/14, 1987.07.06, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1700820, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0207