For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.03.1995 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.11.1996 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.05.1997 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.1998 Eliberarea brevetului (C2) 06.03.2001 Valabil până la 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 06.03.2015 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului599
(21)Numarul depozitului95-0208
(22)Data depozitului1995.03.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBEŢIŞOR Vitalie, MD; DARCIUC Mihail, MD; BEŢIŞOR Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de osteosinteză combinată a fragmentelor oaselor tubulare
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/56 (2006.01); A61B 17/58 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.11.30
(47)Data eliberării brevetului1997.06.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.03.06
 Data decăderii din drepturi2001.03.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.02.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0208