For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.03.1995 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.01.1997 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.1997 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.08.1997 Eliberarea brevetului (C2) 06.03.2006 Valabil până la 31.05.2007 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 06.03.2015 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului658
(21)Numarul depozitului95-0212
(22)Data depozitului1995.03.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 06.03.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiFIRMA "VIS", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; ZOLOTCO Anatolie, MD; BOREŢ Serghei, MD; DISEAC Pavel, MD; ARCEA Alexei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSOCIETATEA PE ACŢIUNI "VISVAS", MD;
(54)Titlul inventiei DOP
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B65D 39/00 (2006.01); B65D 41/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.01.31
(47)Data eliberării brevetului1997.08.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.03.06
 Data decăderii din drepturi2006.03.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0212