For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.03.1995 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.08.1996 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.1997 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.04.1997 Eliberarea brevetului (G2) 28.03.1998 Valabil până la 31.12.1999 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului456
(21)Numarul depozitului95-0213
(22)Data depozitului1995.03.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 05.01.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDUCA Gheorghe, MD; GONŢA Maria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de purificare a apei potabile de nitrit-ion
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 1/70 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.08.31
(47)Data eliberării brevetului1997.04.15
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.03.28
 Data decăderii din drepturi1998.03.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din1998.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din1999.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0213