For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 31.03.1995 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.09.1995 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.1996 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.1996 Eliberarea brevetului (G2) 31.03.2000 Valabil până la 30.11.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 30.03.2015 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului286
(21)Numarul depozitului95-0214
(22)Data depozitului1995.03.31
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.04.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞALARU Victor, MD; RUDIC Valeriu, MD; GULEA Aurelian, MD; CECAL Alexandru, RO; PALAMARU Ileana, RO; TALPĂ Corina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Tulpină a cianobacteriei Nostoc Linckia (Roth.) BORN. et FLAH. CNM-CB-03, ca sursă de acumulare a radionuclizilor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.09.30
(47)Data eliberării brevetului1996.06.10
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.03.31
 Data decăderii din drepturi2000.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2001.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0214