For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului354
(21)Numarul depozitului95-0216
(22)Data depozitului1995.02.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.06.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVLAD Pavel, MD; COLŢA Mihai, MD; MIRONOV Grigore, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obtinere a (8aS)-2,5,5,8a-tetrametil-delta1-1-carbometoximetil-3-oxo-trans-octahidronaftalinei
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 49/693 (2006.01); C07C 63/34 (2006.01); C07C 63/36 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.12.31
(47)Data eliberării brevetului1996.09.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.02.28
 Data decăderii din drepturi1999.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.02.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0216