For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.04.1995 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.10.1995 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.1996 Eliberarea brevetului (C2) 30.04.1996 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 21.04.1999 Valabil până la 30.11.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului302
(21)Numarul depozitului95-0236
(22)Data depozitului1995.04.21
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 21.04.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiGAVRILIŢA Lidia, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGAVRELIŢA Lidia, MD; GRINBERG Alexandru, US;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiGAVRILIŢA Lidia, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de păstrare a ouălor de molie cerealieră Sitotroga Cerealella O.
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 67/00 (2006.01); A01K 67/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.10.31
(47)Data eliberării brevetului1996.01.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.04.21
 Data decăderii din drepturi1999.04.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2001.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0236