For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.03.1995 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.04.1996 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.1996 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.1996 Eliberarea brevetului (G2) 28.02.2001 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului534
(21)Numarul depozitului95-0237
(22)Data depozitului1995.03.29
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 29.03.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiERMURATSCHII Vladimir, MD; COPTIUC Eduard, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiERMURATSCHII Vladimir, MD; COPTIUC Eduard, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiERMURATSCHII Vladimir, MD; COPTIUC Eduard, MD;
(54)Titlul inventiei Preîncăllzitor solar de aer
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F24J 2/28 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.04.30
(47)Data eliberării brevetului1996.11.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:1995.03.29
 Data decăderii din drepturi1995.03.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2000.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2001.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0237