For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului762
(21)Numarul depozitului95-0240
(22)Data depozitului1995.04.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.04.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPANCU Valeriu, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPANCU Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPANCU Valeriu, MD;
(54)Titlul inventiei Cerc de antrenament şi masaj
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61H 15/00 (2006.01); A63B 23/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1996.12.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.07.31
(47)Data eliberării brevetului1998.03.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2005.04.28
 Data decăderii din drepturi2005.04.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2006.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0240