For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.05.1995 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.05.1996 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.1996 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.1996 Eliberarea brevetului (G2) 10.05.2012 Valabil până la 30.11.2013 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului545
(21)Numarul depozitului95-0244
(22)Data depozitului1995.05.10
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 22.06.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; GUDUMAC Valentin, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; GUDUMAC Valentin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; GUDUMAC Valentin, MD;
(54)Titlul inventiei Preparat medicamentos
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 35/66 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.05.31
(47)Data eliberării brevetului1996.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.05.10
 Data decăderii din drepturi2012.05.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0244