For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului604
(21)Numarul depozitului95-0246
(22)Data depozitului1995.05.10
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 10.05.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPRISACARI Viorel, MD; BODRUG Mihai, MD; CIAICA Tatiana, MD; DIUG Eugen, MD; PLOP Tatiana, MD; PROCA Ludmila, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Remediu antimicotic
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 36/00 (2006.01); A61P 31/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.11.30
(47)Data eliberării brevetului1997.06.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.05.10
 Data decăderii din drepturi2001.05.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0246