For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.04.1995 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.12.1995 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.1996 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.1996 Eliberarea brevetului (G2) 17.04.1998 Valabil până la 31.12.1999 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului352
(21)Numarul depozitului95-0247
(22)Data depozitului1995.04.17
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 15.05.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; DUCA Gheorghe, MD; COVALIOVA Olga, MD; POPA Liliana, MD; BRÎJATÎI Petru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere electrochimică a coagulantului
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 1/46 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.12.31
 Data decăderii din drepturi1998.04.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din1999.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din1999.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0247