For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului649
(21)Numarul depozitului95-0250
(22)Data depozitului1995.04.18
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.05.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPOTAPOV Iurie, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOTAPOV Iurie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPOTAPOV Iurie, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie pentru obţinerea energiei electrice şi termice
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03B 17/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.12.31
(47)Data eliberării brevetului1997.07.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2004.04.18
 Data decăderii din drepturi2004.04.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0250