For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului293
(21)Numarul depozitului95-0252
(22)Data depozitului1995.05.15
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.05.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBORISOCEV Victor, RU; BUIMISTRUC Grigorii, MD; GNUTOV GHENNADII, RU;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBORISOCEV VICTOR, RU; BUIMISTRUC Grigorii, MD; GNUTOV GHENNADII, RU;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBORISOCEV VICTOR, RU; BUIMISTRUC Grigorii, MD; GNUTOV GHENNADII, RU;
(54)Titlul inventiei Debitmetru optoelectronic şi procedeu de fabricare a captorului său de diferenţă a presiunilor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01F 1/36 (2006.01); G01F 1/38 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.09.30
(47)Data eliberării brevetului1995.10.05
(74)ReprezentantSIMANENKOVA Tatiana, Str. Andrei Doga 2/1, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.05.15
 Data decăderii din drepturi2001.05.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.02.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0252