For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.06.1995 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.11.1995 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.1996 Eliberarea brevetului (G2) 31.05.1996 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 02.06.1998 Valabil până la 28.02.2001 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului314
(21)Numarul depozitului95-0261
(22)Data depozitului1995.06.02
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 02.06.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBUMACOV Vasile, MD; MELNIC Iurie, MD; LÂSÂI Radu, MD; MELNIC Alexei, MD; GAINA Anton, MD; SERBIN Vladimir, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBUMACOV Vasile, MD; MELNIC Iurie, MD; LÂSÂI Radu, MD; MELNIC Alexei, MD; GAINA Anton, MD; SERBIN Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBUMACOV Vasile, MD; MELNIC Iurie, MD; LÂSÂI Radu, MD; MELNIC Alexei, MD; GAINA Anton, MD; SERBIN Vladimir, MD;
(54)Titlul inventiei Distribuitor al maşinii de semănat
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 7/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.11.30
(47)Data eliberării brevetului1996.04.12
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.06.02
 Data decăderii din drepturi1998.06.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2000.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2001.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0261