For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.11.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 29.02.1996 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.1996 Eliberarea brevetului (C2) 31.08.1996 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 01.06.2010 Data expirării brevetului 23.11.2010 Valabil până la 31.05.2012 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului434
(21)Numarul depozitului95-0265
(22)Data depozitului1994.11.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 23.11.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiVOSSLOH-WERKE GMBH, DE;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHELMUT EISENBERG, DE;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiVOSSLOH-WERKE GMBH, DE;
(54)Titlul inventiei Fixare a şinelor
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete E01B 9/48 (2006.01);
(19)TaraDE
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.02.29
(47)Data eliberării brevetului1996.06.14
(30)PrioritateaP 3918091.3, 1989.06.02, DE
(74)ReprezentantJENICICOVSCAIA Galina, Str. Miron Costin nr. 15/2, of. 19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.11.23
 Data decăderii din drepturi2010.11.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.05.31
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4830110/11, 1990.06.01, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1831542, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0265