For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului550
(21)Numarul depozitului95-0269
(22)Data depozitului1995.06.16
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 16.06.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; BABAIAN Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; BABAIAN Ion, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de prelucrare a dinţilor modificaţi ai elementelor angrenajului precesional
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23F 9/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.05.31
(47)Data eliberării brevetului1996.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1997.06.16
 Data decăderii din drepturi1997.06.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din1998.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din1999.12.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:134, 1996.11.21
Datele iniţiale:S.R.L. "PRECESIA", MD
Datele finale:Bostan Ion, MD Babaian Ion, MD
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4359373/08, 1988.01.05, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1663857, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0269