For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului546
(21)Numarul depozitului95-0273
(22)Data depozitului1995.06.01
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 01.06.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "OENOLAB" SRL, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPRIDA Ivan, MD; DIACOV Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "PLANTA VIN" S.R.L., MD;
(54)Titlul inventiei Aparat de extracţie şi fermentare
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B01D 11/00 (2006.01); C12G 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.05.31
(47)Data eliberării brevetului1996.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.06.01
 Data decăderii din drepturi2007.06.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.08.31
 Modificarea solicitantului
Nr. şi data deciziei:3650, 1997.12.22
Datele iniţiale:Societatea Tehnico-Ştiinţifică "Oenolab", MD
Datele finale:Întreprinderea tehnico-ştiinţifică "Planta-vin" SRL, MD
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:3650, 1997.12.22
Datele iniţiale:Societatea Tehnico-Ştiinţifică "OENOLAB", MD
Datele finale:Întreprinderea tehnico-ştiinţifică "Planta-vin" SRL, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0273