For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.07.1995 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.03.1997 Publicarea hot. de acordare (F1) 05.07.1997 Valabil până la 30.09.1997 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.1998 Eliberarea brevetului (G2) 31.12.1999 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 05.07.2015 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului691
(21)Numarul depozitului95-0284
(22)Data depozitului1995.07.05
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 05.07.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; CEPOI Liliana, MD; CODREANU Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Mediu pentru cultivarea algei roşii Porphyridium cruentum
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 33/00 (2006.01); C12N 1/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.03.31
(47)Data eliberării brevetului1997.11.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:1997.07.05
 Data decăderii din drepturi1997.07.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din1999.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din1999.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0284