For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.07.1995 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.03.1997 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.09.1997 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.07.1998 Publicarea hot. de decădere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului693
(21)Numarul depozitului95-0293
(22)Data depozitului1995.07.14
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; CEPOI Liliana, MD; CODREANU Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Mediu pentru cultivarea algei roşii Porphyridium cruentum
(13)Codul documentuluiF1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 33/00 (2006.01); C12N 1/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.03.31
 Decaderi din drepturi pana la eliberare1998.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0293