For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.07.1995 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.08.1996 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.1997 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.1997 Eliberarea brevetului (G2) 12.07.2001 Valabil până la 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului460
(21)Numarul depozitului95-0296
(22)Data depozitului1995.07.12
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 12.07.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; NOVIŢCHI Ghenadie, MD; RUDIC Valeriu, MD; CODREANU Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de sinteză a cianocobalaminei
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C01G 51/02 (2006.01); C12P 1/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.08.31
(47)Data eliberării brevetului1997.03.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.07.12
 Data decăderii din drepturi2001.07.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.02.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0296