For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului601
(21)Numarul depozitului95-0299
(22)Data depozitului1995.07.18
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 18.07.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMUHIN Efim, RU; CHEPTEA Eduard, MD; GHICAVÎI Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de profilaxie a intoxicaţiei cu oxigen la oxigenarea hiperbară
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/00 (2006.01); A61K 31/155 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.11.30
(47)Data eliberării brevetului1997.06.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.07.18
 Data decăderii din drepturi2000.07.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2001.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.23
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0299