For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.06.1995 Deschiderea fazei naţionale 30.06.1998 Publicarea cererii PCT (A) 31.12.1999 Publicarea hot. de acordare (B2) 20.06.2000 Examinarea preliminară şi de fond 30.06.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.2000 Eliberarea brevetului (C2) 12.11.2013 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1367
(21)Numarul depozitului95-0311
(22)Data depozitului1993.11.12
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 30.08.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIDEC PHARMACEUTICALS CORPORATION, US;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiANDERSON, Darrell, R., US; RASTETTER, William, H., US; HANNA, Nabil, US; LEONARD, John, E., US; NEWMAN, Roland, A., US; REFF, Mitchell, E., US;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBiogen Idec Inc., US;
(54)Titlul inventiei Metode de tratament al limfomului celulelor B, anticorpi anti-CD20, hibridom.
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 38/00 (2006.01); A61K 47/48 (2006.01); C07K 16/28 (2006.01);
(19)TaraUS
(41)Data publicarii cererii1998.06.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.12.31
(47)Data eliberării brevetului2000.12.31
(30)Prioritatea07/978,891, 1992.11.13, US; 08/149,099, 1993.11.03, US
(74)ReprezentantSKIDAN Natalia, Str. Andrei Doga 2/1, MD-2024, Chişinau, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
(85)Data deschiderii fazei nationale1995.06.05
(86)Cerere internationalaPCT/US1993/010953, 1993.11.12
(87)Publicarea cererii internationaleWO 1994/11026, 1994.05.26
 Brevete expirate; Data expirarii2014.01.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.11.12
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:8059, 2013.07.02
Datele iniţiale:IDEC PHARMACEUTICALS CORPORATION, US
Datele finale:Biogen Idec Inc., US
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0311