For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.06.1995 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.04.1996 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.1996 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.1996 Eliberarea brevetului (G2) 14.06.2006 Valabil până la 10.10.2007 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului514
(21)Numarul depozitului95-0313
(22)Data depozitului1995.06.14
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOSIACOV Alexandru, MD; NEDOV Petru, MD; PEREPELIŢA Elimira, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de apreciere a rezistenţei viţei de vie de filoxera galicolă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 17/00 (2006.01); A01G 17/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.04.30
(47)Data eliberării brevetului1996.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.06.14
 Data decăderii din drepturi2006.06.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.03.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.10.10
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0313