For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.08.1995 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.05.1996 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.1996 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.1996 Eliberarea brevetului (G2) 03.08.1998 Valabil până la 28.02.2001 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului557
(21)Numarul depozitului95-0315
(22)Data depozitului1995.08.03
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 03.08.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "MARIANA-CUCERENCO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSEMENENCO Nicolae, MD; OBUHOVA Eugenia, MD; CUDRIŢCAIA Taisia, MD; CULIC Anatol, MD; DUMBRAVA Eugenia, MD; CARDAŞEVICI Svetlana, MD; CUCERENCO Anatol, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "MARIANA-CUCERENCO", MD;
(54)Titlul inventiei Compozţie de ingrediente pentru balsam
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.05.31
(47)Data eliberării brevetului1996.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.08.03
 Data decăderii din drepturi1998.08.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2000.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2001.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0315