For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.07.1995 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.09.1996 Publicarea hot. de acordare (B1) 28.02.1997 Eliberarea brevetului (C2) 31.03.1997 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 10.07.1998 Valabil până la 28.02.2001 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului471
(21)Numarul depozitului95-0332
(22)Data depozitului1995.07.10
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 10.07.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Transmisie planetară precesională
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F16H 1/32 (2006.01); G01M 1/32 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.09.30
(47)Data eliberării brevetului1997.02.28
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.07.10
 Data decăderii din drepturi1998.07.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2000.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2001.02.28
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4499327/25-28, 1988.10.03, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1594329, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0332