For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.10.1995 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.07.1996 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.1997 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.1997 Eliberarea brevetului (C2) 06.10.1998 Valabil până la 30.11.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 27.03.2009 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului575
(21)Numarul depozitului95-0359
(22)Data depozitului1995.10.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 06.10.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBALAUR Nicolae, MD; COPÂT Mihail, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă pentru diagnosticarea rezistenţei la frig a liniilor de porumb
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.07.31
(47)Data eliberării brevetului1997.02.28
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.10.06
 Data decăderii din drepturi1998.10.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.03.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4686303/13, 1989.03.27, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1655358, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0359