For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.12.1995 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.07.1996 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.1997 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.1997 Eliberarea brevetului (G2) 19.12.1998 Valabil până la 31.12.2000 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului588
(21)Numarul depozitului95-0419
(22)Data depozitului1995.12.19
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 19.12.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, MD; DUCA Gheorghe, MD; ZELIONÂI Maxim, MD; RADOVEŢ Radu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a sorbentului carbono- mineral
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B01J 20/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.07.31
(47)Data eliberării brevetului1997.03.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.12.19
 Data decăderii din drepturi1998.12.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2000.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2000.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0419