For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.12.1995 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.11.1997 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.05.1998 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.07.1998 Eliberarea brevetului (G2) 29.12.2003 Valabil până la 30.04.2005 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 29.12.2015 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului874
(21)Numarul depozitului95-0450
(22)Data depozitului1995.12.29
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.03.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDANILIUC Serghei, MD; SUMAN Victor, MD; GREC Vasile, MD; BOGOMOLOV Nicolai, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Helioinstalaţie
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F24J 2/38 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.11.30
(47)Data eliberării brevetului1998.07.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2003.12.29
 Data decăderii din drepturi2003.12.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2004.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0450