For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 09.01.1996 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.08.1996 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.1997 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.05.1997 Eliberarea brevetului (G2) 09.01.2005 Valabil până la 31.07.2006 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului458
(21)Numarul depozitului96-0001
(22)Data depozitului1996.01.09
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 09.01.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiHEIFEŢ Zinovii, MD; TARAN Nicolae, MD; SCORBANOVA Elena, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHEIFEŢ Zinovii, MD; TARAN Nicolae, MD; SCORBANOV Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiHEIFEŢ Zinovii, MD; TARAN Nicolae, MD; SCORVINAGRO, S.R.L., MD;
(54)Titlul inventiei Compoziţie de ingrediente pentru votca specială
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.08.31
(47)Data eliberării brevetului1997.05.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2005.01.09
 Data decăderii din drepturi2005.01.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2006.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=96-0001