For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului451
(21)Numarul depozitului96-0011
(22)Data depozitului1996.01.24
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDUCA Maria, MD; DUCA Gheorghe, MD; PORT Angela, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de tratare a seminţelor de fasole înainte de semănat
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 1/00 (2006.01); A01N 37/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.08.31
(47)Data eliberării brevetului1997.03.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.01.24
 Data decăderii din drepturi1999.01.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2000.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2000.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=96-0011