For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului481
(21)Numarul depozitului96-0021
(22)Data depozitului1996.02.13
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 13.02.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; ASOCIAŢIA DE ECOLOGIE INDUSTRIALĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; DUCA Gheorghe, MD; TURTĂ Constantin, MD; COVALIOVA Olga, MD; ŞAFRANSKY Valentin, MD; SARUA Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; ASOCIAŢIA DE ECOLOGIE INDUSTRIALĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu şi dispozitiv de obţinere a catalizatorului pentru purificarea gazelor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B01J 21/02 (2006.01); B01J 31/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.10.31
(47)Data eliberării brevetului1997.05.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.02.13
 Data decăderii din drepturi1999.02.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2000.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2000.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=96-0021